Liela daļa Latvijas NVO līdzekļus savai darbībai iegūst rakstot projektus. Projekti var būt ļoti dažādi – sākot no neliela projekta par dažiem simtiem eiro vietēja mēroga pasākumam, līdz par Eiropas struktūrfondu projektiem par daudziem tūkstošiem eiro. No Jūsu organizācijas darbinieku projektu rakstīšanas prasmēm nereti i atkarīgs – būs organizācijai nauda kādu aktivitāšu īstenošanai vai nebūs.

  1. Sekot līdzi informācijai par aktuālajiem projektu konkursiem un iesniegšanas termiņiem. Lai nepalaistu garām kādu no termiņiem, vērts sekot līdzi organizācijām, kas administrē projektu konkursus sociālajos tīklos, vai arī pieteikties ziņu lapām. Piemēram, par projektu konkursiem un citām aktualitātēm regulāri informē Latvijas Pilsoniskā alianse (www.nvo.lv), reizi mēnesī Vidzemes organizācijām aktuālos jaunumus apkopo Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”(www.haritas.lv), bet jauniešiem aktuālus konkursus var meklēt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā (www.jaunatne.gov.lv).
  2. Uzsākt darbu pie projekta laicīgi. Ja līdz projekta iesniegšanai palikusi viena vai divas dienas, un projekta pieteikumu vēl nav sākts rakstīt, ir vērts padomāt vai to vispār darīt. Ja nevar paspēt uzrakstīt projekta pieteikumu kvalitatīvi, varbūt labāk to nedarīt vispār un savu laiku izmantot lietderīgāk.
  3. Apmeklēt seminārus par projekta pieteikuma sagatavošanu. Ja nav pārāk liela pieredze projektu vadībā, vispirms būtu labi apmeklēt kādu vispārīgu semināru vai apmācību par projektu rakstīšanu un vadību. Organizācijas, kas administrē projektu konkursus, parasti arī rīko seminārus par atsevišķiem projektu konkursiem. Tos ir vērtīgi apmeklēt, jo var uzzināt, kam tieši vajadzētu pievērst uzmanību projektu rakstot, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, kā arī saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. 
  4. Rūpīgi iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un pārējo dokumentāciju, un saprast, vai Jūsu organizācija var pretendēt uz finansējumu šajā projektu konkursā, vai piedaloties konkursā organizācija varēs īstenot savus mērķus, vai konkursa mērķi un iespējamās aktivitātes atbilst tam, ko dara organizācija. Saprast, vai projekta īstenošanai nepieciešami partneri, vai tiek prasīts līdzfinansējums un skaidri definēt savu projekta ideju.
  5. Atbildēt uz sekojošiem jautājumiem: Kādu problēmu un kādā veidā ar šo projektu var risināt? Kāpēc šis projekts ir nepieciešams? Kāpēc tieši jūsu organizācijai būtu jāpiešķir finansējums projekta īstenošanai? Ja nepieciešams līdzfinansējums – vai organizācijai ir iespējams to nodrošināt? Kādas aktivitātes projektā tiks plānotas? Kur, kad, cik ilgi katra no aktivitātēm notiks, kādi resursi nepieciešami katras aktivitātes īstenošanai? Vai organizācijai pašai ir nepieciešamie resursi (telpas, speciālisti, tehniskais nodrošinājums) projekta īstenošanai? Kā jūs informēsiet sabiedrību par projektu? Kā novērtēsiet, vai projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti?
  6. Aizpildīt projekta pieteikumu, sekojot projekta konkursa nolikumam. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā nebaidīties konsultēties ar kolēģiem un projektu konkursa organizētājiem.
  7. Sagatavot detalizētu projekta budžetu. Rūpīgi iepazīstieties ar to, kādas izmaksas projektā ir atbalstāmas. Projekta budžetā pēc iespējas precīzāk atšifrējiet katru pozīciju – piemēram, ja runa ir par ceļa izdevumiem, norādiet no kurienes uz kurieni plānots braukt. Ja projektā var iekļaut arī atalgojumu darbiniekiem, neaizmirstiet aprēķināt arī nodokļus!
  8. Pievienot projekta pieteikumam nepieciešamos pielikumus. Nereti projekta pieteikumiem prasīts pievienot projekta īstenotāju CV, reģistrācijas apliecības, statūtu kopijas un partnerorganizāciju apliecinājumus par dalību projektā. Sagatavojiet šos dokumentus jau laicīgi!
  9. Iesniegt projektu laikā. Ieplānojiet papildus laiku projekta pabeigšanai un sagatavošanai iesniegšanai, lai gadījumā, ja printeris atsakās darboties, pēkšņi pazūd internets vai notiek vēl kāda neplānota ķibele, jums pietiktu laiku situāciju atrisināt un projektu tomēr iesniegt.
  10. Gaidīt projektu konkursa rezultātus. Ja projekta pieteikums tiek apstiprināts – apsveicam! Vēlreiz kārtīgi izlasiet, ko esat plānojuši projektā paveikt un ķerieties pie darba! Ja projekta pieteikums noraidīts – rūpīgi iepazīstieties ar pamatojumu, lai saprastu, kādas kļūdas nepieļaut nākamajā reizē, un mēģiniet vēlreiz. Lai izdodas!