Vairosim mīlestību!

Projekts „Vairosim mīlestību” ir biedrības „Pāvulēni” iniciatīva sociālās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās iekļaušanas veicināšanai, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu […]

Lasīt vairāk