No  8. līdz 12. janvārim ES mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, būs iespēja apgūt prasmes un zināšanas apmācībās “Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi”. Piecu dienu apmācības notiks no plkst. 10.30 līdz 17.00.Apmācībām pieteikties aicināti gan Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, gan valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, sociālie darbinieki, gan visi interesenti, kas ikdienas darbā sastopas ar mazākumtautību pārstāvjiem. Līdztekus profesionālo pienākumu veikšanai ir būtiski pilnveidot saskarsmes prasmes un apgūt jaunas metodes sabiedrības integrācijas problēmu risināšanā, izmantojot stāstus.Dalībnieku stāstītprasmju pilnveidošana, saskarsmes iemaņu attīstīšana un stāstu pielietošanas stratēģiju apguve dažādās situācijās nodrošinās sociālās, kultūras un etniskās integrēšanas kapacitātes veicināšanu. Apmācības iepazīstinās ar stāstīšanas stratēģijām, kas var tikt izmantotas ikdienas komunikācijā, pasākumos un nodarbībās – pasakām, teikām, mītiem, leģendām, anekdotēm, nostāstiem, kā arī ar atmiņu stāstiem, biogrāfisko stāstīšanu utt. Paredzēts arī ieskats latviešu folklorā, tai skaitā par dažādu tautību tipāžiem un stereotipiem, kā arī par to, kā folkloras un citu nozaru pētnieki interpretē šos tekstus.
Programma:
• Iepazīšanās spēle;
• Prezentācijas Savējais un svešais;
• Stāstītprasmju treniņš;
• Personiskās pieredzes stāsti;
• Ātrrunas un mēles mežģi;
• Pasaku darbnīca;
• Pasakas leksika un dialektu īpatnības;
• Pasaku darbnīcas izvērtējums;
• Vietu un lietu stāsti;
• Naratīvās zināšanas;
• Eiropeiskās vērtības un to izstāstīšanas iespēju daudzveidība;
• Mājas kā kultūras tehnoss, mājvietu stāsti – starpkultūru dialogs.
Lekcijas vadīs Latvijas kultūras vēstniece, etnopsiholoģe, folkloras metodiķe, stāstniece Māra Mellēna un folkloras pētnieks, 2001. gada Lielās folkloras gada balvas laureāts, stāstnieks Guntis Pakalns.
Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!
Laipni aicinām pieteikties, lai kopīgi bagātinātu savu personīgo un profesionālo pieredzi sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.Aicina apmācībām pieteikties, sūtot informāciju (vārds, uzvārds, organizācijas/iestādes nosaukums, tālrunis) uz e-pasta adresi celma.lauma@gmail.comProjekts “Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija” top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, to īsteno biedrība “Sadarbības platforma”.