Laikā, kad Latvijā jau ieplūda pirmās rudens vēsmas, bija lieliski kaut uz nelielu laika brīdi atgriezties vasarā, lai dalītos Eiropas kopīgajos stāstos.

Jau ielidojot Porto un sajūtot silto laika apstākļu pozitīvo ietekmi uz cilvēkiem, saprotam, kāpēc portugāļu sejās lasāms prieks, atvērtība un sirsnība. Arī mūsu acis iemirdzas un īpaši spoži sāk mirdzēt ieraugot lidostā savus projekta partnerus, kas mūs gaida, lai varētu uzsākt kopīgo piedzīvojumu.

Dodamies uz pilsētu Paços de Ferreira, kas lieluma ziņā līdzinās Valmierai. Tā tiek dēvēta arī par Portugāles mēbeļu ražošanas galvaspilsētu. Tiešām, kur skaties, mēbeles un jebkas, ko vēlies un kas nepieciešams interjeram! Bet tas nenozīmē, ka attīstīta ir tikai uzņēmējdarbība vai ražošanas sektors un, piemēram, kultūras, izglītības vai sociālā joma ir atstāta novārtā un mazattīstīta. Dažādu jomu institūcijas un organizācijas savstarpēji sadarbojas, tādējādi nodrošinot pievienoto vērtību precēm un pakalpojumiem un, savstarpēji mijiedarbojoties, sekmēt pozitīvu rezultātu sasniegšanu. Veiksmīgas sadarbības nodrošināšanā un atbalsta sniegšanā lielu lomu spēlē nevalstiskās organizācijas un asociācijas – kas ir lielisks piemērs un paraugs, ka NVO spēlē svarīgu lomu dažādu nozaru sekmīgā attīstībā un atbalstot sabiedrības līdzdalību, kopīgi darbojoties, tiek veicināta labklājība, attīstīta ekonomika un citas jomas.

Iepazīstot nacionālo vēsturi, dziesmas, dejas, mākslu, arhitektūru, ēdienu un tradīcijas, kā arī iepazīstoties un komunicējot ar vietējiem iedzīvotājiem, mēs ieguvām lielisku ieskatu portugāļu kultūras mantojuma bagātībā. Visu iepriekš minēto tēmu izzināšana ietvēra sevī stāstus, kas šo informāciju padarīja saistošu, interesantu, vieglāk uztveramu un atmiņās paliekošu. Un mēs vēl stingrāk nostiprinājām pārliecību, ka stāstniecības metožu pielietošana ir nozīmīga un nepieciešama. Tā ir jāattīsta arī Vidzemes reģionā.

Lieliskus iespaidus sniedza Porto apmeklējums, kas ir otra lielākā pilsēta Portugālē, kā arī tradicionālā dzēriena Portvīna dzimtene. Sajūtas, ko sniedza skats uz Gustava Eifeļa tiltu pār Douru upi un pilētas panorāmu, bija vienreizējas un projekta tikšanās noslēgumā dotā iespēja Atlantijas okeānā redzēt norietam sauli un mēness gaismā kaut uz mirkli iebrist kājas aukstajā ūdenī – sapņa piepildījums!

Šādus vārdus Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” pārstāves var teikt par projekta „Common Stories of Europe” (Eiropas kopīgie stāsti) tikšanos Portugālē laikā no 18.-22.septembrim. Projekta partneri no 6 Eiropas valstīm (Latvijas, Polijas, Čehijas, Portugāles, Rumānijas un Itālijas) jau ceturto reizi tikās kādā no projektā iesaistīta valstīm, lai iepazītu Eiropas dažādību un arī vienojošos faktorus, attīstītu starpkultūru komunikācijas prasmes; gūtu jaunas zināšanas stāstniecības kustības attīstīšanā, pieredzi stāstu veidošanā un pasniegšanā, iepazītu dažādas stāstniecības metodes, attīstītu starptautisko sadarbību, komunikācijas un valodas prasmes, kā arī izmantotu stāstus, lai interesanti pasniegtu informāciju par partnervalstu vēsturi, kultūru un tradīcijām.

Daloties ar atšķirīgo un individuālo pieredzi stāstniecības, koordinēšanas, komunikācijas, u.c. jomās, partnervalstu organizācijas un projektā iesaistītie apmācāmie dalībnieki iegūst jaunas zināšanas un neatsveramu pieredzi, kas palīdz gan organizāciju, gan dalībnieku tālākajā darbībā un dzīves aktivitātēs, līdz ar to rodas radošas un interesantas idejas, kuras var realizēt un attīstīt jaunos projektos, dažādu jomu aktivitātēs un ikdienas darbībā – gan vietējā, gan reģionālā un nacionālā, kā arī starptautiskā līmenī.

Projektā ”Common Stories of Europe” Poliju pārstāv organizācija “Orka Consulting-Lodz”, Čehiju – biedrība ”CITRIN-sdružení pro osobní rozvoj, o. s.”, Rumāniju – ”George Topirceanu” kultūras un mākslas centrs, Itāliju – “Librotondo Soc. Coop ONLUS” un Portugāli – Associação Empresarial de Paços de Ferreira. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas”.

Vēlamies teikt paldies Portugāles partneriem par lielisko tikšanos un ieguldīto darbu. Plānots, ka nākošā projekta tikšanās un stāstniecības festivāls notiks 2014.gada martā.
Interesenti vairāk par projektu un tā aktivitātēm var uzzināt projekta mājas lapās: commonstoriesofeurope.wordpress.com un www.facebook.com/CommonStoriesOfEurope.