1. oktobrī un 6. oktobrī IV Vidzemes stāstnieku festivāls „TILTI” norisināsies Līgatnes novadā. Šogad jau ceturto reizi līdzās stāstnieku festivāliem Kurzemē, Zemgalē un Latgalē notiks Vidzemes stāstnieku festivāls. Šogad festivāls piedāvā iespēju iepazīt vienu no savdabīgākajām Vidzemes vietām – Līgatni un dzirdēt arī vietējo ļaužu stāstus par tās interesantākajām vietām. Tāpat festivālā būs sastopami stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem un būs iespēja dzirdēt dažādus stāstus un atšķirīgus dialektus. Festivāla tēma – TILTI – kalpos kā stāstu pamats gan īsteniem tiltiem, kurus varam redzēt un izmantot Līgatnes novadā, gan par tādiem tiltiem, kas vieno mūs garīgi un spēj satuvināt cilvēku dvēseles.

Stāstniecība ir būtiska nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļa un latviskās identitātes stiprinātāja.

Stāstu stāstīšana un klausīšanās kalpo gan pasaules izziņai, gan sociālo prasmju apgūšanai, mūsdienu pasaulē tā tiek pielietota dažādās nozarēs un darbības jomās – izglītībā, kultūrā, biznesā, u.c. Stāstniecība un tā dēvētais “Storytelling” (stāstniecība) ir populāra kustība daudzviet pasaulē, īpaši ASV, taču arī Eiropas valstīs norisinās plaši stāstnieku festivāli. Daudzās valstīs stāstnieks (tāpat kā muzikants, rakstnieks, u.c.) ir profesija, kura var būt arī naudas pelnīšanas avots. Par stāstniekiem nereti kļūst izglītības un kultūras darbinieki, kā arī seniori, kas vēlas būt aktīvi, radoši un iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs. Stāstniecība kā metode tiek izmantota izglītības iestādēs, biznesa organizācijās un arī kā vietējās kopienas saliedētāja un attīstītāja. Aizvien vairāk stāstniecība ienāk arī Latvijā dažādās dzīves jomās.

Nu jau blakus abiem senākajiem stāstniecības festivāliem – „Zivzup” festivāls Kuldīgā un  Zemgales stāstnieku festivāls „Gāž podus Rundālē”, varam minēt arī Vidzemes stāstnieku festivālu un pašu jaunāko – Latgales stāstnieku festivālu. Valmierā stāstniecības   jomā lielu darbu ar labiem panākumiem veic Valmieras bibliotēka, kas vāc un apkopo valmieriešu vietu stāstus un tos popularizē bibliotēkas pasākumos. Valmieras bibliotēka ir arī viena no UNESCO Latvija stāstu bibliotēku tīkla biedrēm. Savukārt biedrība „Haritas” 2014.gadā realizēja projektu „Stāstnieku skola Vidzemē”, kurā apmācīja 18 dažādu nozaru cilvēkus stāstniecībā, lai radītu priekšnosacījumus Stāstnieku festivālam Vidzemē, biedrība iesaistās arī Latvijas stāstnieku asociācijas aktivitātēs. 2015. un 2016. gadā Valmierā sadarbībā ar Valmieras kultūras institūcijām un apkārtējo novadu  pašvaldībām, biedrība īstenoja I un II Vidzemes stāstnieku festivālu, III Vidzemes stāstnieku festivāls notika Gulbenē.

Taču mēs vēlējāmies, lai šis Festivāls atbilstu savam nosaukumam un notiktu arī citviet Vidzemē, tāpēc šogad tas notiks Līgatnē sadarbībā ar Līgatnes novada domi.

Īstenojot projektu, tiktu apzināts, izpētīts, tālāknodots un popularizēts Vidzemes nemateriālais kultūras mantojums. Tāpat arī turpmāk Vidzemes stāstnieku festivāls tiktu attīstīts citviet Vidzemē.  Stāstnieku festivāls papildinātu jau esošo kultūras piedāvājumu. Festivāls veicinās sadarbību dažādu kultūras iestāžu un organizāciju starpā, jo projekta īstenošanā tiks iesaistītas gan UNESCO stāstu bibliotēkas un stāstnieki visā Latvijā un arī  Līgatnes novadā, kā arī tiks veicināta nevalstiskā sektora un pašvaldības sadarbība, kas var izvērsties par ilgtermiņā izmantotu iespēju. Festivāla norise tiks dokumentēta – stāstniecības eksperts Guntis Pakalns filmēs Festivāla notikumus un izveidos par tiem īsfilmu.