II Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā” no šī gada 7. līdz 9. oktobrim norisināsies Valmierā un tās apkaimē – Burtnieku novadā, Rūjienas novada Oleru muižā un Valmiermuižā.

Šogad festivāls piedāvā iespēju iepazītvienu no savdabīgākajām Vidzemes muzikālajām tradīcijām – ermoņiku „ieviņa” spēli un muzikantus ar viņu stāstiem. Tāpat festivālā būs sastopami stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem un būs iespēja dzirdēt savdabīgus stāstus, atšķirīgus dialektus un prasmīgus muzikantus.

Šogad festivāla starptautiskos sadarbības partnerus pārstāvēs Šveices stāstniece Rosvita Menke (Roswitha Menke), kura vadīs vairākas meistarklases un sniegs priekšnesumus dažādās festivāla norises vietās. Savukārt Valmieras un apkārtnes bērni un jaunieši aicināti piedalīties nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” Valmieras pusfinālā.

Vidzemes stāstnieku festivālam ir īpaša nozīme stāstniecības tradīciju iedzīvināšanā, bagātinot Vidzemes kultūrtelpu un iezīmējot Vidzemes savdabību Latvijas kultūras kopainā. Festivāls vienlaikus rūpējas par stāstīšanas tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm. Festivāls ir būtiska Latvijas stāstnieku kustības daļa, tas apvieno UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekus visā Latvijā (Valmieras bibliotēka, Burtnieku un Ēveles pagastu bibliotēkas, ir šī tīkla dalībnieces), Valmieras muzeju, Vidzemes stāstnieku kopas dalībniekus, nevalstiskās organizācijas un stāstniecībā ieinteresētās kultūras un izglītības iestādes, kā arī individuālus interesentus un stāstniekus. Īpaša loma festivāla programmas izveidē unrealizēšanā ir Vidzemes stāstnieku kopienai, kura izveidojusies pēc Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” 2014. gadā realizētā projekta „Vidzemes stāstnieku skola”.

II Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā” ir brīnišķīga iespēja valmieriešiem un citiem vidzemniekiem, kā arī citu novadu viesiem iesaistīties stāstīšanas tradīcijas uzturēšanā, kļūstot gan par zinošu klausītāju, gan par atraktīvu stāstnieku.