Nereti, lai startētu un iegūtu finansējumu kādā projektu konkursā, kā viena no prasībām tiek minēta, ka projekts tiks īstenots partnerībā ar vienu vai vairākām citām organizācijām. Šoreiz īsumā par to, kā atrast labus projekta partnerus un kā uzturēt labu partnerību.

1. Skaidri definēt projekta ideju – jo skaidrāk jūs potenciālajam partneriem pasniegsiet savu projekta ideju, jo vieglāk viņam būs izlemt, kļūt par jūsu partneri vai tomēr nē. Kurā programmā projektu iesniegsiet, kāds ir iesniegšanas termiņš, kad un kādas aktivitātes plānotas, kāda būs partnera loma, kāds ir projekta budžets un kā tas tiks dalīts starp partneriem, vai nepieciešams līdzfinansējums – šie ir tie jautājumi, uz kuriem jums jābūt gatavām atbildēm.

2. Meklēt partnerus laicīgi – būs grūti atrast jaunu, uzticamu partneri, ja jūs sākat to meklēt nedēļu pirms projekta iesniegšanas. Īpaši, ja meklējat partorganizāciju, kas ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde – jāņem vērā, ka tādā gadījumā ar šo organizāciju ieteicams sazināties vismaz mēnesi iepriekš.

3. Uzturēt kontaktus ar savas darbības jomas organizācijām – ja nepieciešams atrast partnerus tepat Latvijā vai reģionā, vislabāk to darīt meklējot starp līdzīgām organizācijām. Nereti citas, līdzīgas organizācijas NVO vidū tiek uztvertas kā konkurenti, taču bieži vien vairāk iespējams iegūt sadarbojoties un partnerībā izmantojot katras organizācijas stiprās puses, nevis visu mēģinot izdarīt vieniem pašiem.

4. Sekot līdzi aktuālajai nozares informācijai, abonēt ziņu lapas, apmeklēt partnerības veidošanas seminārus – Latvijas Pilsoniskās alianses, Valsts izglītības attīstības aģentūras, programmas „Eiropa pilsoņiem” ziņu lapas – daži no avotiem, kur iespējams iegūt aktuālo informāciju par izsludinātajiem konkursiem, citām organizācijām, kas meklē projekta partnerus un partnerības veidošanas semināriem dažādās programmās.

5. Izmantot partneru meklēšanas datu bāzes – internetā ir pieejamas daudzas un dažādas projektu partneru meklēšanas datubāzes, kurās var meklēt partnerus, citās valstīs kas strādā ar noteiktām tēmām vai programmām. Tā, piemēram, „Otlas” ir partneru meklēšanas datu bāze „Erasmus+” jaunatnes projektiem, „Trialog” – datu bāze attīstības izglītības projektu partneru meklētājiem. Tāpat partneru meklēšanas datu bāzes ir izveidotas daudzām citām projektu programmām, atliek tikai meklētājā ievadīt programmas nosaukumu un frāzi „Project partner search”.

6. Būt sociālajos tīklos – arī sociālajos tīklos ir izveidotas daudzas un dažādas projektu partneru meklēšanas grupas, kur iespējams atrast partneorganizācijas starptautiskiem projektiem. Piemēram, „Facebook” ir vairākas grupas, kas apvieno „Erasmus+” projektu partneru meklētājus, veiksmīgi projektu partnerus visdažādākajās programmās var atrast profesionāļu portāla „LinkedIn” lietotāji.

7. Turpināt saziņu ar partneriem arī pēc projekta iesniegšanas – lai arī pēc projekta iesniegšanas vairs parasti negribas darīt neko, kas būtu saistīts ar projektu, vēlams tomēr būtu vismaz sazināties ar partneriem, paziņot, ka projekts iesniegts, un aizsūtīt projekta kopsavilkumu vai iesniegto projekta pieteikumu. Tāpat, ja projekts netiek apstiprināts – paziņojiet par to partneriem, arī viņi vēlas plānot savas tālākās aktivitātes.

8. Palīdzēt partneriem, kad viņiem tas nepieciešams – ja bijusī vai esošā partnerorganizācija lūdz palīdzību, lai atrastu partnerus kādam savam projektam – palīdziet! Pat ja projekts jūsu organizācijai nešķiet aktuāls, varbūt jūs ziniet kādu citu organizāciju, kuru tas varētu interesēt.

9. Nezaudēt pacietību – nereti katrā projekta partnerībā pienāk brīdis, kad jūs neesat apmierināti ar savu sadarbību, un iespējams, arī jūsu partneris nav apmierināts. Īpaši bieži tas notiek starptautiskās partnerībās un problēmu pamatā var būt gan starpkultūru atšķirības, gan dažādas komunikācijas kļūmes. Nezaudējiet pacietību – runājiet ar partneri, skaidrojiet savu viedokli, un mēģiniet problēmas atrisināt, lai varētu veiksmīgi īstenot uzsākto projektu.

10. Novērtēt sadarbību – par to, cik veiksmīga ir partnerība, nereti iespējams spriest tikai pēc tam, kad projekts pabeigts un kopā uzrakstīta projekta gala atskaite. Ja arī pēc tam jūsu sajūtas par partnerību ir pozitīvas un jūs labprāt turpinātu sadarbību – apsveicam! Un jācer, ka jūsu projekta partneris jūtas tāpat!