Valkas novada literārā apvienība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un Valkas novada domi izsludina literāro konkursu
„Doma izgaismo vārdu“ bērniem un jauniešiem.

Konkursa mērķis

  • Radīt bērniem un jauniešiem dziļāku interesi par Latvijas literātiem un literatūru,
  • Atklāt jaunus talantus,
  • Veicināt radošās domas attīstību,
  • Rosināt vēlēšanos un dot iespēju izpausties literārajās aktivitātēs.

Konkursa dalībnieki
Bērni un jaunieši no visas Latvijas vecumā no 10-18 gadiem.
Dalībnieki tiek iedalīti 2vecuma grupās
10-14 gadi, 15-18 gadi

Konkursa norises laiks
Konkurss notiek katru gadu. Darbu iesūtīšanas termiņš līdz 2.novembrim
Darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana līdz 16.novembrim

Konkursam pieteicamie darbi
Konkursam katrs autors var iesūtīt 3 darbus dzejā ap 100 dzejas rindām vai prozā ap 10-15 lpp. elektroniski uz e-pastu literara.apvieniba@valka.lv , norādot iesūtītāja vārdu, uzvārdu, personas koda pirmo daļu , adresi, telefona numuru, e-pastu.

Konkursa vērtēšana
Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem autoru vārdus . Darbus vērtē žūrija 5 cilvēku sastāvā :
1. Valkas novada Literārās apvienības vadītāja , Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere- Kvēpa
2. Latvijas Bērnu fonda viceprezidente Vaira Vucāne
3. Valkas novada literārās apvienības biedre Anita Anitiina
4. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konsultatīvā centra projektu vadītāja, Latvijas radio žurnāliste Liega Piešiņa
5. Valkas ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ruta Kriviņa

Apbalvošana
Konkursa balvu fonds – 3 godalgas katrā vecumā grupā, kopā 6 balvas un galvenā balva 100 EUR vienam no 6 nominētajiem autoriem.
Apbalvošanas pasākums notiks 2015.gada 09.janvārī Valkas kultūras namā.

Publicēšana
Godalgotie darbi tiks publicēti Valkas novada, Latvijas Bērnu fonda un Satori mājas lapās, kā arī nosūtīti attiecīgo novadu mājas lapām.