Aktuālie projekti

Accessibility of culture for everyone and everywhere

Projekta “Accessibility of culture for everyone and everywhere” („Kultūras pieejamība ikvienam un visur”) mērķis – veicināt brīvprātīgā personisko izaugsmi un kultūras izpratni par Latviju, izpētot kultūras un kultūras iestāžu, pasākumu pieejamību Vidzemes reģionā svešvalodā runājošam jaunietim, kā arī citām sabiedrības grupām, šajā pašā laikā sekmējot Eiropas brīvprātīgo darbu gan Latvijā, gan Spānijā, gan arī visā Eiropā, kā arī ar neformālās izglītības metodēm informējot Vidzemes jauniešus par franču kultūru, valodu un tradīcijām un veicinot starpkultūru dialogu.

Projektā paredzēta viena ilgtermiņa aktivitāte, kurā ir iekļautas šādas aktivitātes:

– Valodu apmācības,
– IKT un digitālo stāstu veidošanas apmācības,
– Iebraukšanas un vidustermiņa apmācības,
– Kultūras pieejamības izpēte Vidzemes reģionā,
– Kultūras pieejamības un brīvprātīgā pieredzes atspoguļošana interneta blogā,
– Sabiedrības informēšana par EBD un Eiropas programmu piedāvātajām iespējām jauniešiem,
– Radošo aktivitāšu organizēšana, ideju ģenerēšana un iesaistīšanās projektu plānošanā,
– Projekta publicitātes veidošana, par kuru atbildīga būs projektu vadītāja visu projekta laiku;
– Latviešu un spāņu kultūras, tradīciju un valodas iepazīšana.

Projekta norises laiks: 2015.gada 5. novembris līdz 2016.gada 29. oktobris.

Projektā kā partneri ir iesaistītas 2 organizācijas – Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” (koordinējošā un uzņēmējorganizācija, Latvija) un “Building Bridges” (nosūtītājorganizācija, Spānija).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” ietvaros.

 

Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī kultūras tiesību īstenošanai

Vairāk par projektu lasiet šeit: http://haritas.lv/?page_id=176