Par mums

Vēsture

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība HARITAS ir dibināta 2005. gada 21.aprīlī.

2006. g. 27. janvārī izveidota biedrības struktūrvienību “NVO informācija”, kas nodarbojas ar citu NVO konsultēšanu publicitātes un sabiedrisko attiecību jautājumos, projektu pieteikumu izstrādē, jautājumos par organizāciju dibināšanu, sabiedriskā labuma statusa iegūšanu, u.c. Struktūrvienība regulāri veido NVO ziņu lapu Vidzemes lielākajā reģionālajā laikrakstā „ Liesma”, kā arī sadarbojas ar citiem Vidzemes reģiona masu medijiem.

Pēc Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” iniciatīvas 2007. gada 27. novembrī Valmierā dibināts kultūras organizāciju sadarbības tīkls „Eiropas kultūras identitātes”. Sadarbības tīkla mērķis – veicināt sadarbību starp kultūras organizācijām dažādās valstīs, lai veicinātu jaunu sociālu kultūras projektu un iniciatīvu veidošanu. 2010. gada vasarā biedrība rīko starptautisku festivālu „Eiropas kultūras iela” un konferenci „Kultūras organizāciju sadarbības modeļi un kultūrpolitikas plānošanas procesi”.

2011. gada 1. septembrī biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” ir biedre organizācijā “Latvijas Pilsoniskā alianse”, kā arī Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklā un Annas Lindes fonda Latvijas nacionālajā tīklā.

Mērķis
Sekmēt sabiedrības sociālo, ekonomisko un politisko attīstību, rosinot tās līdzdalību ar kultūras un mākslas starpniecību.

Darbības virzieni

• Kultūra un kultūras izglītība,
• Mūžizglītība un starppaaudžu dialogs,
• Starpkultūru izglītība un starpkultūru dialogs,
• Interešu aizstāvība,
• Starpnozaru sadarbība, dialogs starp NVO, pašvaldībām, valsti, uzņēmējiem,
• Ilgtspējīgs, uz rezultātu orientēts NVO sektors, pilsoniskās sabiedrības attīstība.

Mēs piedāvājam

• Konsultēt organizācijas biedrus un sadarbības partnerus par pilsoniskās sabiedrības organizācijas dibināšanu, sabiedriskā labuma statusu, finanšu piesaistes iespējām, projektu vadību un sabiedriskajām attiecībām,
• Iesaistīties vietēja, nacionāla vai starptautiska mēroga kopprojektos,
• Organizēt un vadīt seminārus par finanšu piesaisti no Latvijas un ES fondiem un programmām, par projektu vadību, sabiedriskajām attiecībām, tehnoloģiju nozīmi organizācijas darbā, sociālajiem medijiem un NVO, interešu aizstāvību, sabiedriskā labuma statusu, NVO grāmatvedību, u.c.
• Palīdzēt sadarbības partneru meklējumos,
• Nodrošināt publicitātes iespējas reģionālā laikraksta „Liesma” NVO lappusē un citos Vidzemes reģiona medijos,
• Kļūt par organizācijas biedriem un iesaistīties kultūras organizāciju sadarbības tīklā „Eiropas kultūras identitātes”,
• Prakses studentiem,
• Iesaistīties brīvprātīgajā darbā un organizācijas projektos.

Leģenda (jeb – kas ir HARITAS?)

Vārdam „haritas” min divas dažādas nozīmes – vēdās „haritas” nozīmē austošās saules spožos starus, vēlāk tā tika apzīmēti saules dieva zirgi. Savukārt, grieķu mitoloģijā „haritas” jeb „charites” ir skaistuma, dabas, radošuma un auglības dieves, Afrodītes pavadones. Parasti tiek minētas trīs dievietes. Romiešu mitoloģijā haritas mēdz saukt par grācijām. /Muller M. F. Theosophy or Psychological Religion./

Mūsu logo ir attēlots Austras jeb Saules koks. Austras koks simbolizē saules ceļu un pasaules kārtību. Austras koks ir minēts latviešu dainās, kā arī ir sastopams latviešu tautas ornamentos. Austras koks ir dienas rituma simbols, attēlo cilvēka priekšstatu par pasauli, simbolizē tās saikni ar garīgumu.

Nereti mums jautā, kāpēc biedrības logo ir tik latvisks, bet nosaukums, savukārt, nav. Nosaukumā un logo ir redzama mūsu biedrības filozofija – pirmkārt, apzināties savas saknes, kultūrvēsturisko mantojumu, no kurienes mēs nākam (un tā ir ne tikai latviešu kultūra, tās ir arī vēdas un senā Grieķija – mūsdienu Eiropas šūpulis) un saprast, uz kurieni dodamies (mēs kā daļa no Eiropas, kas saglabā savu identitāti un kultūru, daloties tajā un rodot līdzīgo un atšķirīgo ar citām kultūrām).