Vidzemes stāstnieku skola

Pirmās apmācības “Vidzemes stāstnieku skola” norisinājās no 2014.gada 11. septembra līdz 2014.gada 8.novembrim.

Projekta mērķis: Veicināt stāstnieku kustības attīstību Vidzemē; veicināt Vidzemes reģiona iedzīvotāju, īpaši jauniešu un mazāk aktīvo iedzīvotāju, līdzdalību un iesaisti sabiedriskajos procesos, sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iesaistot un informējot tos par līdzdarbības un sadarbības iespējām un apgūstot jaunas prasmes un zināšanas caur kultūras un kultūrpolitikas aktivitātēm.

2014. gada 8.novembrī Valmiermuižā norisinājās Vidzemes stāstnieku skolas noslēguma eksāmens, kurā jaunie stāstnieki demonstrēja 2 mēnešu ilgajās apmācībās iegūtās un papildinātās stāstniecības prasmes. Tika stāstītas pasakas, teikas, dažādi atgadījumi iz dzīves, kā arī gan savas, gan citu pieredzes stāsti.

Pasākumu vadīja stāstnieku skolas pasniedzēja Māra Mellēna un kopā ar pasniedzēju Gunti Pakalnu, kā arī ar stāstniekiem no citiem Latvijas novadiem vērtēja gan stāstus, gan to pasniegšanas prasmes.

Foto no Vidzemes stāstnieku skolas noslēguma pasākuma.

Apmācības „Vidzemes stāstnieku skola” norisinās projektu „Vidzemes stāstnieku skola”, „Vietējās kopienas pilsoniskās līdzdalības veicināšana ar kultūras aktivitāšu starpniecību” un „Stāsti rodas Valmierā” ietvaros. Projektus finansiāli atbalsta Vidzemes plānošanas reģions, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Valmieras novada fonds, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valmieras pilsētas pašvaldība. Atbalstītāji – Valmieras integrētā bibliotēka, Valmieras muzejs, Valmieras Kultūras centrs, Cēsu kultūras un tūrisma centrs, Valmiermuižas kultūras biedrība.