Aktivitātes

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” savas pastāvēšanas laikā ir iesaistījusi un īstenojusi dažādas ar stāstniecību saistītas aktivitātes un projektus. Šeit var iepazīties ar svarīgākajiem.

Vidzemes stāstnieku skola

Apmācības “Vidzemes stāstnieku skola” norisinājās no 2014.gada 11. septembra līdz 2014.gada 8.novembrim.

Projekta mērķis: Veicināt stāstnieku kustības attīstību Vidzemē; veicināt Vidzemes reģiona iedzīvotāju, īpaši jauniešu un mazāk aktīvo iedzīvotāju, līdzdalību un iesaisti sabiedriskajos procesos, sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iesaistot un informējot tos par līdzdarbības un sadarbības iespējām un apgūstot jaunas prasmes un zināšanas caur kultūras un kultūrpolitikas aktivitātēm.

Apmācības „Vidzemes stāstnieku skola” norisinājās projektu „Vidzemes stāstnieku skola”, „Vietējās kopienas pilsoniskās līdzdalības veicināšana ar kultūras aktivitāšu starpniecību” un „Stāsti rodas Valmierā” ietvaros. Projektus finansiāli atbalsta Vidzemes plānošanas reģions, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Valmieras novada fonds, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valmieras pilsētas pašvaldība. Atbalstītāji – Valmieras integrētā bibliotēka, Valmieras muzejs, Valmieras Kultūras centrs, Cēsu kultūras un tūrisma centrs, Valmiermuižas kultūras biedrība.

 

Common Stories of Europe

Projekta mērķis – meklēt risinājumus sabiedrības novecošanas problēmām Eiropā, īpaši izglītības un mūžizglītības jomā, un veicināt starppaaudžu sadarbību starp jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, izmantojot stāstniecības metodi.

Projektā ”Common Stories of Europe” (Eiropas kopīgie stāsti) piedalījās 6 organizācijas no 6 dažādām valstīm. Projekta vadošais partneris: Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas”, Poliju pārstāvēja organizācija “Orka Consulting-Lodz”, Čehiju – biedrība ”CITRIN-sdružení pro osobní rozvoj, o. s.”, Rumāniju – ”George Topirceanu” kultūras un mākslas centrs, Itāliju – “Librotondo Soc. Coop ONLUS” un Portugāli – Associação Empresarial de Paços de Ferreira.

Galvenās projekta aktivitātes: projekta partneru tikšanās, starptautiskas stāstnieku darbnīcas un stāstnieku festivāli projekta dalībvalstīs, interneta platformas izveide, metodisko materiālu par stāstniecības metodi un tās izmantošanu izstrāde, informācijas diena un noslēguma konference.

Projekts ilga divus gadus, līdz 2014. gada jūlijam. Piešķirtais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai Vidzemes kultūras un mākslas biedrībai “Haritas” – 21 000 eiro. Projekta īstenošana uzsākta 2012. gada augustā.

Projekts  īstenots Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas “Grundtvig” apakšprogrammā “Mācību partnerības”.

Projekta mājas lapa 

Projekta Facebook lapa

 

Local Goes Global

2007. gadā Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” sadarbībā ar Valmieras Kultūras centru iesaistījās Mūžizglītības programmas Grundtvig atbalstītā starptautiskā projektā „Vietējais dodas pie globālā”. Projektā piedalījās pieaugušo izglītības jomas organizācijas – Mītu un folkloras centrs (Grieķija), Bulgārijas infocentrs „Tryavna”, Vidējās un pieaugušo izglītības skola Melidē (Spānija), kā arī Dānijas Amatnieku asociācijas pārstāvji. Ikviena dalīborganizācija projektā pārstāvēja savu spēcīgāko darbības jomu.
Projektā katras dalībvalsts partneri veidoja dažādus materiālus – bulgāri sagatavoja brošūru par pieaugušo apmācības metodēm, grieķi apkopoja piecu valstu mītus un pasakas, spāņi – tradicionālās spēles, dāņi sagatavoja plašu materiālu par rokdarbiem. Latvijas pārstāvji bija tbildīgi par dalībvalstu dziesmu diska sagatavošanu.
Projekta īstenošanas laikā tika veidota pārrobežu komunikācija starp organizācijām un iedzīvotājiem, kā arī izmantotas katras valsts vietējās tradīcijas un kultūra kā netradicionālas metodes arī angļu valodas apmācībām, interneta vides apguvei un citu iemaņu gūšanai.

Projekta ”Vietējais dodas pie globālā” aktivitātes norisinājās no 2007.gada novembra līdz 2009.gada jūlijam. To īstenošanai no Mūžizglītības programmas Grundtvig piešķirti 16 600 eiro.

Par projekta dalībvalstīm: Latvija tika pārstāvēta ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību ”Haritas”, kas iniciē un īsteno dažādus kultūras projektus kultūrizglītības, profesionālās mākslas, tautas mākslas jomā un sociālos kultūras projektus. Partneris šajā projektā bijaValmieras Kultūras centrs – tautas deju ansamblis ”Gauja” devās uz kultūras festivālu Grieķijā.

Projektā iesaistījās Infocentrs Tryavna no Bulgārijas, kurā darbojas augsti kvalificētu treneru un skolotāju komanda, kas sekmē apmācības attīstību reģionā. Dānija tika pārstāvēta ar Dāņu amatniecības biedrību, kas pārstāv mākslu un amatniecību – biedrība strādā, lai saglabātu tradicionālo dāņu kultūru, mākslu un amatniecību. Grieķijas kultūru prezentēja Mītu un folkloras pasaku centrs, kura mērķis ir veicināt cilvēku interesi par tradīcijām, mītiem, pasakām un grieķu kultūras mantojumu. Savukārt Spāniju projektā pārstāvēja Vidējās un pieaugušo izglītības skola no Melides.

Projekta mājas lapa – http://www.attic.tryavna.biz/