Finanšu piesaistes iespējas

ES programma “Radošā Eiropa” (2014-2020)

ES programma “Eiropa pilsoņiem” (2014-2020)

ES programmas “Erasmus+” projektu konkursi izglītības un apmācību jomā

ES programmas “Erasmus+” projektu konkursi jaunatnes jomā

Eiropas Kultūras fonda projektu konkursi

Programmas “Nordplus” projektu konkursi

Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā administrētie projektu konkursi

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursi

Sabiedrības integrācijas fonda administrētie projektu kokursi

Kultūras ministrijas administrētie projektu konkursi

 

Lai uzzinātu par aktuālajiem projektu konkursiem, iespējams pieteikties Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” veidotajai ziņu lapai, kurā reizi mēnesī tiek apkopota un izsūtīta aktuālākā informācija. Pieteikšanās rakstot uz e-pastu biedriba.haritas@gmail.com.