Konsultācijas

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” piedāvā bezmaksas konsultācijas Vidzemes  NVO, kultūras institūcijām, pašdarbības kolektīviem un citiem interesentiem.

Piedāvājam klātienes un neklātienes (telefoniski vai skype)  konsultācijas par NVO dibināšanu, sabiedriskā labuma statusu, grāmatvedības kārtošanu, finanšu  piesaisti, sadarbības iespējām, sabiedriskajām attiecībām un publicitāti.

Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzam rakstīt uz e-pastu biedriba.haritas@gmail.com vai zvanīt pa tālruni  28395899(biedrības valdes priekšsēdētājai Solveigai Boicovai).

Bezmaksas konsultācijas ir  pieejamas biedrības īstenotā projekta “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī kultūras tiesību īstenošanai” ietvaros. Projekta īstenošanu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts.