“Haritas” darbības atbalsta projekts

Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai

Projekts tiks īstenots Vidzemes plānošanas reģionā, lai veicinātu kultūras kā instrumenta pielietošanu demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī kultūras tiesību īstenošanai. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

Projekta rezultātā plānots veicināt informācijas apriti par NVO sektoru, uzlabot Vidzemes reģiona NVO kapacitāti un zināšanas, veicināt izpratnes veidošanos par pilsonisko līdzdalību, popularizēt brīvprātīgao darbu, izstrādāt informatīvos un analītiskos materiālus, kā arī ieviest virkni dažādu kultūras iniciatīvu un sociālos kultūras projektus.

Projekta īstenošanas vieta: Vidzemes reģions

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 14.augusts – 2015. gada 31. janvāris

Projekta īstenošanu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts. Vairāk informācijas par EEZ Finanšu instrumentu un tā piedāvātajām programmām Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā http://www.sif.lv un http://www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org.

Projekta rezultāti un izstrādātie materiāli:

2015. gads

Galvenie projektā plānotie pasākumi 2015. gadā:

 • NVO informācijas aprites nodrošināšana (12 informatīvās lapas) un 200 konsultācijas;
 • Brīvprātīgā darba veicināšana un popularizēšana (40 brīvprātīgo piesaiste);
 • Kultūras organizāciju sadarbības tīkla „Eiropas kultūras identitāte” popularizēšana un oficiāla tīkla reģistrēšana, finanšu piesaiste tīkla darbībai;
 • Līdzdalība politikas veidošanas procesos vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī;
 • 8 sociālo kultūras projektu izstrāde;
 • Organizācijas 10. gadadienas atzīmēšanas aktivitātes – 10 īsi video sižeti;
 • Projekta publicitāte.

Realizētās aktivitātes veicinās: attīstītu vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai; paaugstinās iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldības, reģiona un centrālās valsts pārvaldes līmenī.

2015. gada darba programmas kopējās izmaksas ir 26 805.68 EUR, no kuriem 24 125.11 EUR ir EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums.

Aktuālais projektā 2015.gadā:

31/12/2015 Noslēdzies projekts “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai”

31/12/2015 Noticis projekta “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai” noslēguma pasākums
21/12/2015 Iznākusi decembra ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

27/11/2015 Iznākusi novembra ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

20/10/2015 Iznākusi oktobra ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

20/10/2015 Norisinājies Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā

20/10/2015 Biedrībā „Haritas” darbosies brīvprātīgais no Spānijas

06/10/2015 I Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā”

29/09/2015 Iznākusi septembra ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

24/08/2015 10 soļi veiksmīgai projektu partneru atrašanai

20/08/2015 Iznākusi augusta ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

28/07/2015 Iznākusi jūlija ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

02/07/2015 10 soļi, lai panāktu, ka Tavu NVO atpazīst

19/06/2015  Iznākusi jūnija ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

26/05/2015  Iznākusi maija ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

28/04/2015  10 soļi, lai izvairītos no izdegšanas NVO darbā

23/04/2015  Biedrība “Haritas” atzīmē 10 gadu jubileju

16/04/2015   Iznākusi aprīļa ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

31/03/2015   10 soļi, lai uzrakstītu labu projekta pieteikumu

30/03/2015  Kultūras auditorija Latvijā un Vidzemē: pētījumi un prognozes

13/03/2015   Iznākusi marta ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

25/02/2015  10 soļi brīvprātīgo sekmīgai iesaistei organizācijā

17/02/2015   Iznākusi februāra ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

30/01/2015  Uz Vidzemes stāstnieku skolu atskatoties

27/01/2015  „Haritas” turpina īstenot projektu kultūras tiesību un demokrātijas veicināšanai

19/01/2015  Iznākusi janvāra ziņu lapa NVO un citiem interesentiem

2014. gads

Galvenie projektā plānotie pasākumi 2014. gadā:

 • NVO informācijas aprites nodrošināšana (12 informatīvās lapas) un 200 konsultācijas;
 • Pētījuma „Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs” īstenošana;
 • Darbs pie Vidzemes reģiona kultūras organizāciju sadarbības modeļa izstrādes;
 • Brīvprātīgā darba veicināšana un popularizēšana (40 brīvprātīgo piesaiste);
 • Kultūras organizāciju sadarbības tīkla „Eiropas kultūras identitāte” popularizēšana un oficiāla tīkla reģistrēšanas iespēju izpēte, finanšu piesaiste tīkla darbībai;
 • 10 sociālo kultūras projektu izstrāde;
 • Organizācijas stratēģijas 2014.-2018. izstrāde, stratēģijas izstrādes ziedojumu piesaistei organizācijai pabeigšana;
 • Projekta publicitāte.

Realizētās aktivitātes veicinās: attīstītu vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai; paaugstinās iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldības, reģiona un centrālās valsts pārvaldes līmenī.

2014. gada darba programmas kopējās izmaksas ir 26 666,66 EUR, no kuriem 24 000, 00 EUR ir EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums.

Aktuālais projektā 2014.gadā:

 

2013. gads

Galvenie projektā plānotie pasākumi 2013. gadā:

 • NVO informācijas aprites un konsultāciju nodrošināšana;
 • Biedrības stratēģijas un darbības plāna izstrāde 2014. – 2018. gadam;
 • Materiālu „Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana”, „Demokrātiskā kultūra: tiesības uz kultūru un sabiedrības līdzdalība” un to ieviešanas semināru izstrāde;
 • Brīvprātīgā darba veicināšana, popularizēšana vietējā un starptautiskā līmenī;
 • Kultūras organizāciju sadarbības tīkla „Eiropas kultūras identitāte” paplašināšana un aktualizēšana;
 • Vidzemes reģiona kultūras organizāciju sadarbības modeļa izstrāde;
 • Sociālo kultūras projektu un iniciatīvu izstrāde un ieviešana;
 • Pilsoniskās līdzdalības ABC izstrāde;
 • Projekta publicitāte.

2013. gada projekta darba plāna īstenošanas kopējās izmaksas ir 9 273,03 LVL, no kuriem 90% jeb 8 345,73 LVL ir EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums.

Aktuālais projektā 2013.gadā: