Projekti

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” ik gadu īsteno 5-6 dažāda mēroga projektus. Mēs strādājam ar dažāda mēroga projektiem – gan vietēja, gan reģionāla, gan starptautiska mēroga.

Tā kā esam nevalstiska organizācija, līdzekļus savai darbībai un projektu īstenošanai iegūstam piedaloties vietējos, reģionālos, valsts un starptautiska mēroga projektu konkursos.

Vairāk par projektiem, ko īstenojam šobrīd, var uzzināt šeit – “Aktuālie projekti”. 

Par jau īstenotajiem projektiem, savukārt, “Īstenotie projekti”.