Ziedo

Vidzemes kultūras biedrība „Haritas” jau 10 gadus atbalsta, iesaista, uzrunā, informē un iedrošina tos, kam interesē kultūra, brīvprātīgais darbs un iespējas darīt labas lietas sabiedrības labā.

Palīdzi to darīt mums arī turpmāk ziedojot!

Tu vari ziedot:

  • savu laiku, darbojoties kā brīvprātīgais/ā mūsu organizācijā,
  • kādu pakalpojumu vai mantu (iepriekš sazinoties ar mums pa tālruni 28395899, vai e-pastā biedriba.haritas@gmail.com),
  • finansiālos līdzekļus mūsu organizācijas darbības atbalstam un projektu īstenošanai.

Tavi ieguvumi, ziedojot Vidzemes kultūras un mākslas biedrībai „Haritas”:

  • Ja Tu ziedo kā privātpersona, tad saskaņā ar likuma” Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.p.1.d. 3 punktu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma;
  • Uzņēmumiem saskaņā ar likuma “Par uzņēmēju ienākuma nodokli” 20.pantu, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas;
  • Gandarījums un labi padarīta darba sajūta.

Ja vēlies mūs atbalstīt regulāri, izmanto regulāro maksājumu:
Regulārais maksājums ir regulārs noteiktā datumā vai dienā veikts automātisks pārskaitījums no Tava konta uz mūsu kontu DnB bankā: LV57RIKO0002013036587. Šis pārskaitījums tiek veikts saskaņā ar Tavu vienreizēju rīkojumu par Regulāro maksājumu, kurā norāda maksājuma parametrus. Regulāro maksājumu Tu vari reģistrēt un atcelt patstāvīgi, izmantojot savas bankas internetbanku, vai arī piesakoties pakalpojumam kādā no bankas filiālēm.

Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” bankas konta informācija:
Konta īpašnieks: Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas”
Reģ. Nr.: 50008090201
Banka: DnB banka
S.W.I.F.T.”RIKOLV2X
Konts: LV57RIKO0002013036587